e-atölye

Kurumsal Eğitim ve

Teknik Danışmanlık

Ana Sayfa Eğitim Çizim Yayım Yazılım
15 - 31 Temmuz 2004 Sayı:37

e-Bülten


e-atölye tarafından AutoCAD ve Autodesk Mechanical Desktop kullanıcılarına dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

Bir komut

FILLET Komutundaki "Trim" Seçeneği

FILLET komutundaki "Trim" seçeneği, köşe yuvarlamalarının yapılmasından sonra seçilen nesnelerin boylarının değiştirilip değiştirilmemesi ayarını yapar. FILLET komutu çalıştırıldığında gelen ilk ileti, komutun hangi modda olduğunu, başka bir deyişle "Trim" seçeneğinin durumunu bildirir. FILLET komutunun bu iki modu arasındaki geçiş, komutu aşağıdaki gibi kullanmakla yapılır.

Command: fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000
Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: t
Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: "t" veya "n" yanıtı ile iki moddan biri seçilir.
..........

Aşağıdaki örnekte "Trim" seçeneğinin iki durumunun etkisi gösterilmiştir. FILLET komutunda yapılan bu ayar, CHAMFER komutunu da etkileyecektir.

Bir sistem değişkeni

ATTDIA Sistem Değişkeni

Başlangıç değeri 0 (sıfır) olan ATTDIA sistem değişkeni, niteliğe (attribute) sahip blokları yerleştirirken, nitelik değerlerinin diyalog kutusu aracılığı ile girilip girilmeyeceği ayarını yapar. Örneğin "masa01" isimli bir bloğun "Boyut", "Malzeme" ve "Fiyat" isimli üç niteliğinin olduğunu varsayalım. Eğer ATTDIA sistem değişkeni 0 (Sıfır) durumunda ise "masa01" bloğu yerleştirilirken nitelik değerleri, aşağıdaki gibi iletiler aracılığı girilir.

Command: insert
Specify insertion point or [Scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: Blok yerleşim noktası girilir.
Enter attribute values
Boyut <120x55x50>: 125x60x75
Malzeme <Tahta>: Alüminyum
Fiyat <$100>: 150 000 000 TL
Command:

ATTDIA sistem değişkeni 1 (Bir) durumunda ise "masa01" bloğu yerleştirilirken nitelik değerleri, "Enter Attributes" isimli bir diyalog kutusu aracılığı ile girilecektir. Böylelikle diyalog kutularının sunduğu kolaylıklardan da faydalanılmış olunacaktır. Genellikle nitelik iliştirilmiş bloklarla çalışan AutoCAD kullanıcıları, bu sistem değişkenini 1 (bir) durumunda tutarlar.

Bir soru bir cevap

İngilizce Olmayan AutoCAD Sürümlerinde SSGET Fonksiyonunu Kullanırken

İngilizce olmayan bir AutoCAD sürümünde, içinde SSGET fonksiyonu bulunan bir LISP programı çalıştırılırsa hata oluşacaktır. Bunun sebebi de nesne seçim alternatiflerinin SSGET fonksiyonunda İngilizce olarak yer almalarıdır. Bu hatayı gidermek için SSGET fonksiyonu ile birlikte kullanılacak olan nesne seçim alternatiflerinin önüne alt çizgi karakterinin konulması gerekmektedir. Aşağıda SSGET fonksiyonu ile birlikte kullanılan bazı seçim alternatifleri örnek olarak verilmiştir.

(setq ss1 (ssget "_P"))

Son oluşturulan seçim kümesinin tekrar seçilmesini sağlar. AutoCAD' deki "Previous" nesne seçim alternatifinin eşdeğeridir.

 

(setq ss1 (ssget "_L"))

Son çizilen (oluşturulan) nesnenin seçilmesini sağlar. AutoCAD' deki "Last" nesne seçim alternatifinin eşdeğeridir.

 

(setq ss1 (ssget "_W" pt1 pt2))

Köşeleri pt1 ve pt2 noktaları olan dikdörtgenin içine tamamen giren nesneler seçilir. AutoCAD' deki "Window" nesne seçim alternatifinin eşdeğeridir.

 

(setq ss1 (ssget "_F" (list pt1 pt2 pt3)))

Pt1, pt2 ve pt3 noktalarını birleştiren doğru parçalarının üzerinden geçtiği nesneler seçilir. AutoCAD' deki "Fence" nesne seçim alternatifinin eşdeğeridir.

 

Autodesk Mechanical Desktop

AMPATTERN Komutunda Saklama

Bilindiği üzere AMPATTERN komutu ile seçilen unsur veya unsurlar, dikdörtgenel, kutupsal veya eksenel olarak çoğaltılmaktadır. AMPATTERN komutunun sunduğu olanaklardan birisi de komutun kullanımı esnasında sunulan öngörünümden istenmeyen numunelerin çoğaltmada yer almamasının sağlanabilmesidir. Aşağıdaki örnekte bir delik unsuru kutupsal olarak çoğaltılmaktadır ve bir numunenin dikkate alınması istenmemektedir. AMPATTERN komutu çalıştırıldığında açılan "Pattern" diyalog kutusunda gerekli ayarlar yapıldıktan sonra öngörünüş soldaki şekildeki gibidir. Diyalog kutusundaki "Suppress Instance" düğmesi işaretlendiğinde diyalog kutusu geçici bir süre için kaybolur ve

Select pattern instance to suppress/unsuppress or [unsuppress aLl] <Accept>:

iletisi gelir. Bu ileti, öngörünüşte gösterilen numunelerden istenmeyenlerin seçilmesini veya seçilenlerin tekrar seçilerek seçilmemiş duruma getirilmesini ister. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi bir numune seçilerek çoğaltmada yer almaması sağlanmaktadır.

Bir haber

Söyleşi: "Küresel İklim Değişimi Ve Türkiye"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu tarafından verilecek olan söyleşi, aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

  • Dünya Atmosferi ve Sera Etkisi

  • Hava Değişimleri

  • Doğal ve Yapay İklim Değişimleri

  • Küresel İklim Değişimi ve İşaretleri

  • Türkiye'de İklim Değişimi ve Olası Etkileri

Söyleşi hakkında ayrıntılı bilgiler aşağıdaki iletişim kanallarından temin edilebilir.

Söyleşi Bilgileri
Tarih 04 Ağustos 2004, Çarşamba
Saat Aralığı 19:00 -
Yer MMO İstanbul Şubesi
Telefon 0212 245 03 63
E-posta etkinlik-istanbul@mmo.org.tr

 

15 - 31 Temmuz 2004 Sayı:37

e-atölye

e-Bülten

 

Ana Sayfa | Eğitim | Çizim | Yayım | Yazılım

e-atölye

Orhantepe Mah. Yakamoz Sok. Eczacıbaşı Sit. A2/16 34865 Kartal/İstanbul

Tel: 0216 383 73 37  Faks: 0216 352 74 01